picture of Kingabels
Tudor

CH SE*Mirror BC Xerox

Tudor är född 2016-07-05 och är chokladtonkanesmaskad-harlekin, LPL b 02 32. Han är den första Lapermen vi köpte. På utställning har han gjort bra ifrån sig med tre stycken CAC-bedömningar och är därmed champion. Han har fått tre kullar och är nu kastrerad. Han är pappa till A-kullen.