Kingabel's La Perm

Kingabel's

King är pappa till en kull hos uppfödare Anna Zetterholm i Västerås.