picture of Kingabels

SE*Furumogårdens Fara och SE*Kingabel's Calle fick två ungar den 12e April.

Isabel tecken Calle
katt1 katt2

Tistels kullar

Tudors kullar

Kings kullar