picture of Kingabels

Kingabel's Camilla och Kingabel's BC Ginny Gilbert fick två ungar den 21a Januari. De är F2 och kan omregistreras till Laperm efter utställning. Den här kullen bor i Stockholm.

Camilla tecken Ginny
katt10 katt11

Husråttans Helena Ravenclaw och Kingabel's BC Gerhard Gumse fick fyra ungar den 14e November. De är F2 och kan omregistreras till Laperm efter utställning. Den här kullen bor på Gotland.

Raven tecken Gumse
katt6 katt7 katt8 katt9

Oase do gato BC Anshin och Kingabel's BC Gerhard Gumse fick fem ungar den 19e Oktober. Anshin är laperm importerad från Finland. Gumse är laperm/huskatt efter en av SVERAK godkänd utparning. Det innebär att kattungarna är F2. De ser ut som lapermer men en del av stamtavlan är tom. De kan omregistreras till laperm efter utställning. Den här kullen bor i Stockholm.

Anshin tecken Gumse
katt1 katt2 katt3 katt4
katt5

Cajsas kull

H-kull

Istapps kull

F-kull

Calles kull

Tistels kullar

Tudors kullar

Kings kullar