picture of Kingabels

SE*Kingabels Agnes och Tistel fick ungar den 11e Maj och de är leveransklara i Augusti.

önska tecken king
katt1 katt2 katt3 katt4
katt5

SE*Felixius Eiwor och Tistel fick ungar den 23e Juni. De är leveransklara i September.

eiwor tecken tistel
katt1 katt2 katt3 katt4
katt5 katt6

SE*Furumogårdens Fara och Tistel fick ungar 1a Juli.

isabel tecken tistel
katt2

Tudors kullar

Kings kullar