picture of Kingabels

SE*Kingabel's Camilla

Camilla är svart och vit kanelbärare. Hon är dotter till Eiwor och Tistel. Hennes första kull föddes 2021 hos fodervärden i Stockholm. Där kallas hon Tofslan.