picture of Kingabels

SE*Kingabel's Calle

Calle är brunburmamaskad-van, n 01 31. Han är son till Eiwor och Tistel och är uppvuxen här hos oss. Calle har fått en kull med Isabel 2021 och är nu kastrerad och bor kvar hos oss på Gotland. Han är pappa till E-kullen.

Länk