picture of Kingabels

SE*Kingabel's Cajsa

Cajsa är choklad och vit. Hon är dotter till Eiwor och Tistel. Hon väntar kull hos fodervärden i Stockholm. Där kallas hon Iris.