Kingabel's La Perm

King

SE* Furumogården's BC Fara

Isabel är född 2017-06-01 och är svarttabby och vit.